تبلیغات
انگیزش - نمونه سوالات رفتار سازمانی رضائیان

امروز:

نمونه سوالات رفتار سازمانی رضائیان

سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
- امور فرهنگی
1- تکمیل و اجرای طرح مهندسی فرهنگی کشور و تهیه پیوست فرهنگی برای طرح های مهم.
2- زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی(ره) و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها.
3- تقویت قانونگرایی، انضباط اجتماعی، وجدان کاری، خودباوری، روحیه کار جمعی، ابتکار، درستکاری، قناعت، پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقاء کیفیت در تولید.
4- مقابله با جریانات انحرافی در حوزه دین و زدودن خرافات و موهومات.
5- استفاده بهینه از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی برای تحقق اهداف فرهنگی نظام.
6- ایجاد درک مشترک از چشم انداز بیست ساله و تقویت باور و عزم ملی برای تحقق آن.
- امور علمی و فناوری
7- تحول در نظام آموزش عالی و پژوهش در موارد زیر:
1-7- افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به 3درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه پنجم و افزایش ورود دانش آموختگان دوره کارشناسی به دوره های تحصیلات تکمیلی به 20درصد.
2-7- دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن در برنامه پنجم.
3-7 ارتباط موثر بین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با صنعت و بخشهای مربوط جامعه.
4-7 توانمندسازی بخش غیردولتی برای مشارکت در تولید علم و فناوری.
5-7- دستیابی به فناوری های پیشرفته مورد نیاز
8- تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاء کیفی آن بر اساس نیازها و اولویت های کشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربیت و نیز افزایش سلامت روحی و جسمی دانش آموزان.
9- تحول و ارتقاء علوم انسانی با: تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگری در متون و برنامه ها و روش های آموزشی، ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیت های پژوهشی و ترویج نظریه پردازی، نقد و آزاداندیشی.
10- گسترش حمایت های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری از طریق: ارتقاء منزلت اجتماعی، ارتقاء سطح علمی و مهارتی، رفع دغدغه خطرپذیری مالی در مراحل پژوهشی و آزمایشی نوآوری ها، کمک به تجاری سازی دستاوردهای آنان.
11- تکمیل و اجرای نقشه جامع علمی کشور.
- اموراجتماعی
12- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.
13- تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان های انقلاب اسلامی، فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغه های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیب های اجتماعی آنان، توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و توانایی های آنان.
14- اصلاح نظام اداری و قضایی در جهت: افزایش تحرک و کارایی، بهبود خدمت رسانی به مردم، تامین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران و قضات لایق و امین و تامین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریت های موازی، تاکید بر تمرکز زدایی در حوزه های اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری ومبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.
15- هویت بخشی به سیمای شهر و روستا، بازآفرینی و روزآمد سازی معماری ایرانی- اسلامی، رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها.
16- تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت، اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.
17- اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در عرضه منابع مالی و فرصتها و امکانات و مسئولیتهای دولتی در صحنه های مختلف فرهنگی و اقتصادی.
18- اهتمام به توسعه ورزش و حمایت از گسترش فعالیت های گردشگری با تاکید بر سفرهای زیارتی.
19- تاکید بر رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با توجه به:
1-19- یکپارچگی در سیاستگذاری، برنامه ریزی، ارزشیابی، نظارت و تخصیص منابع عمومی.
2-19- ارتقاء شاخصهای سلامت هوا، امنیت غذا، محیط و بهداشت جسمی و روحی.
3-19- کاهش مخاطرات و آلودگی های تهدید کننده سلامت.
4-19- اصلاح الگوی تغذیه جامعه با بهبود ترکیب و سلامت موادغذایی.
5-19- توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت به 30% تا پایان  برنامه پنجم.
20- ارتقاء امنیت اجتماعی:
1-20- مبارزه همه جانبه با موادمخدر و روانگردان و اهتمام به اجرای سیاستهای کلی مبارزه با موادمخدر.
2-20- سامان بخشی مناطق حاشیه نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری های عمومی ناشی از آن.
3-20- استفاده از ابزارهای فرهنگی، آموزشی و رسانه ها برای پیشگیری و مقابله با ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی.
- امور اقتصادی
الف) رشد مناسب اقتصادی با تاکید بر:
21- تحقق رشد مستمر و پر شتاب اقتصادی به میزان حداقل 8% نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی با:
1-21- توسعه سرمایه گذاری از طریق کاهش شکاف پس انداز - سرمایه گذاری با حفظ نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمایه های خارجی.
2-21- ارتقاء سهم بهره وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه.
3-21- بهبود فضای کسب و کار کشور با تاکید بر ثبات محیط اقتصاد کلان، فراهم آوردن زیرساخت های ارتباطی، اطلاعاتی، حقوقی، علمی و فناوری مورد نیاز، کاهش خطرپذیری های کلان اقتصادی، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه.
4-21- تقویت و توسعه نظام استاندارد ملی.
22- تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تامین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه های زاینده اقتصادی» و ایجاد صندوق توسعه ملی با تصویب اساسنامه آن در مجلس شورای اسلامی در سال اول برنامه پنجم و برنامه ریزی برای استفاده از مزیت نسبی نفت و گاز در زنجیره صنعتی و خدماتی و پایین دستی وابسته بدان با رعایت:
1-22- واریز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی به صندوق توسعه ملی.
2-22- ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف. تولید و توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.
3-22-قطع وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه.
23-اصلاح ساختار نظام بانکی با اجرای کامل و روزآمد قانون بانکداری بدون ربا و نهادینه کردن نظام های قرض الحسنه، تامین اعتبارات خرد و اعتبارات لازم برای سرمایه گذاری های بزرگ.
24-ارتقاء کمی و کیفی بازارهای مالی (سرمایه، پول و بیمه) با تاکید بر کارایی، شفافیت و سلامت.
25- تحقق  سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی  و الزامات مربوط به هر یک از بندها با تاکید بر:
1-25-حمایت از شکل گیری بازارهای رقابتی.
2-25-ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی (سیاست گذاری، هدایت و نظارت).
3-25-تنظیم سیاست های تشویقی در جهت تبدیل فعالیت های غیرمتشکل (نهاد خانواربه فعالیت های واحدهای حقوقی.
4-25-ایجاد بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه  درمانی.
26-توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب با تسریع در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن و مهار آبهایی که از کشور خارج می شود با اولویت  استفاده از منابع آبهای مشترک.
27- سرمایه گذاری در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترک با کشورهای همسایه با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی.
28-حفظ ذخایر راهبردی ارزی به مقداری که اطمینان از تامین نیازهای اساسی کشور در مدت معین (براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی) حاصل گردد.
29-تاکید بر راهبرد  توسعه صادرات به ویژه در بخش خدمات با فناوری بالا به نحوی که کسری  تراز بازرگانی بدون نفت کاهش یافته و توازن در تجارت خدمات ایجاد گردد.
30- گسترش  همه جانبه همکاری  با کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا در تجارت، سرمایه گذاری و فناوری.
31- ارتقاء و هماهنگی میان اهداف توسعه ای: آموزش، بهداشت و اشتغال به طوری که در پایان برنامه پنجم،  شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهای با توسعه انسانی بالا برسد.
32-تبدیل نظام بودجه ریزی کشور به بودجه ریزی عملیاتی.
33- برقراری ارتباط کمی و کیفی میان برنامه پنج ساله و بودجه های سالیانه با سند چشم انداز با رعایت شفافیت و قابلیت نظارت.
ب) گسترش عدالت اجتماعی با:
34- تنظیم همه فعالیت های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت اجتماعی و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات و رفع محرومیت از قشرهای کم درآمد با تاکید بر  موارد زیر:
1-34- جبران نابرابری های غیرموجه درآمدی  از طریق سیاستهای مالیاتی، اعطای یارانه های هدفمند و ساز و کارهای بیمه ای.
2-34-تکمیل بانک اطلاعات مربوط به اقشار دو دهک پایین درآمدی و به هنگام کردن مداوم آن.
3-34-هدفمند کردن یارانه های آشکار و اجرای تدریجی هدفمند کردن یارانه های غیرآشکار.
4-34- تامین برخورداری آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادی.
35-اقدامات لازم برای جبران عقب ماندگی های حاصل از دورانهای تاریخی گذشته با تاکید بر:
1-35- ارتقاء  سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان با تهیه طرحهای توسعه روستایی، گسترش کشاورزی  صنعتی، صنایع روستایی  و خدمات نوین و اصلاح نظام قیمت گذاری محصولات کشاورزی.
2-35- گسترش فعالیت های اقتصادی در مناطق مرزی  و سواحل جنوبی  و جزایر  با استفاده از ظرفیت های بازرگانی خارجی کشور.
3-35- کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه به طوری که ضریب جینی به حداکثر 0.35 در پایان برنامه برسد.
4-35- انجام اقدامات ضروری برای رساندن نرخ بیکاری در کشور به 7 درصد.
5-35- تأمین بیمه فراگیر و کارآمد و گسترش کمی و کیفی نظام تأمین اجتماعی و خدمات بیمه درمانی.
6-35- توسعه نظا م های پیشگیری از آسیب های فردی و اجتماعی.
7-35- حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار.
8-35- توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه به نحوی که تا پایان برنامه پنجم سهم تعاون به 25 درصد برسد.
- امور سیاسی، دفاعی و امنیتی
36- تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.
37- جهت دهی جریانات سیاسی به پایبندی به ارزش های اسلامی- انقلابی، دفاع از منافع ملی، دشمن ستیزی، قانون پذیری و اصول اخلاقی.
38- حمایت از آزادی های مشروع و صیانت از حقوق اساسی ملت.
39- اعتلای شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه و نظام بین الملل به منظور تحکیم امنیت ملی و پیشبرد منافع ملی با تأکید بر:
1-39- تقویت همکاری های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی با اولویت کشورهای همسایه.
2-39- تقویت روابط سازنده با کشورهای غیرمتخاصم.
3-39- بهره گیری از روابط برای افزایش توان ملی.
4-39- مقابله با افزون خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی.
5-39-تلاش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان.
6-39- حمایت از مسلمانان و ملت های مظلوم و مستضعف بویژه ملت فلسطین.
7-39- تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی.
8-39- تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل.
9-39- سازماندهی تلاش مشترک برای ایجاد مناسبات و نظامات جدید اقتصادی، سیاسی و فرهنگی منطقه ای و جهانی با هدف تأمین عدالت، صلح و امنیت جهانی.
40- حضور فعال و هدفمند در سازمانهای بین المللی و منطقه ای و تلاش برای ایجاد تحول در رویه های موجود براساس ارزشهای اسلامی.
41- ارتقاء نقش مدیریتی ایران در توزیع و ترانزیت انرژی، افزایش فرصتهای صادراتی، جذب سرمایه و فناوری های پیشرفته و کمک به استقرار نظام پولی، بانکی و بیمه ای مستقل با کمک کشورهای منطقه ای و اسلامی و دوست با هدف کاهش وابستگی به سیستم پولی نظام سلطه.
42- تقویت تعامل فرهنگی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی با جهان بویژه حوزه تمدن اسلامی- ایرانی.
43- تقویت هویت اسلامی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج خط و زبان فارسی در میان آنان، حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی.
44- تحکیم و ارتقاء امنیت پایدار، فراگیر و تضمین کننده اهداف و منافع ملی با تأکید بر:
1-44- تقویت نقش مردم و اطلاعات مردمی در پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی.
2-44- تقویت و تعامل مؤثر دستگاه های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی و هماهنگی بین آنها برای تأمین اشراف اطلاعاتی و مقابله با هر نوع اخلال در امنیت عمومی، اقتصادی و اجتماعی و مقابله با تهدیدهای نرم.
3-44-ایجاد سامانه یکپارچه نرم افزاری اطلاعاتی، ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رایانه ای، توسعه علوم و فناوری های مرتبط با حفظ امنیت سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی به منظور صیانت از فضای تبادل اطلاعات، تقویت فنی برای مقابله با تخلفات در فضاهای رایانه ای و صیانت از حریم فردی و عمومی.
4-44- تقویت زیرساخت های انسجام و همبستگی ملی برای پیشگیری و مقابله با عوامل بروز گسست های هویتی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی.
45- ارتقاء توانمندی های دفاعی و قدرت بازدارندگی به منظور دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی، منافع و امنیت ملی و مقابله مؤثر با تهدیدهای خارجی و ایجاد توازن منطقه ای با تأکید بر:
1-45- کسب دانش و فناوری های نو و نرم افزارهای پیشرفته دفاعی و نوسازی و بازسازی صنایع دفاعی، افزایش ضریب خودکفایی با توسعه تحقیقات و بهره مندی از همه ظرفیت های صنعتی کشور.
2-45- اهتمام به حضور نیروهای مردمی در امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان.
3-45- گسترش پدافند غیرعامل.
4-45-امنیت پایدار مناطق مرزی و کنترل مؤثر مرزها.


نوشته شده در : یکشنبه 29 شهریور 1388  توسط : sheri yekta.    نظرات() .

canada pharmacy online
شنبه 31 شهریور 1397 04:45 ب.ظ

Kudos. Loads of advice.

pharmacy canada canadian pharmaceuticals nafta canadian pharmacy cialis canadian prescriptions online drugstore online shopping reviews drugstore online canada canadianpharmacyusa24h canada medications cheap canadian pharmacy king canadian pharmacy no prescription
http://eddrugsgeneric.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:22 ب.ظ

You reported it well.
buy cialis online legal cialis great britain cialis pills il cialis quanto costa cialis et insomni we recommend cialis best buy only best offers cialis use get cheap cialis generic cialis at walmart click here to buy cialis
http://viagravonline.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 03:12 ب.ظ

Regards! An abundance of posts!

weblink price cialis cialis generisches kanada tadalafil 20mg cialis cuantos mg hay cialis 10mg prix pharmaci viagra vs cialis vs levitra cialis 5 mg schweiz fast cialis online click here cialis daily uk wow cialis 20
http://viagraessale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 03:25 ق.ظ

Thanks a lot, A lot of advice!

cialis prices in england cialis daily cialis generisches kanada purchase once a day cialis brand cialis nl cialis online deutschland cialis tablets australia cipla cialis online cialis e hiv buy original cialis
viagra online
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:49 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
buyviagra sildenafil pharmacy natural viagra where can i purchase viagra online buy viagra at buy cheap viagra online usa best place to buy viagra buying cheap viagra buy viagra online uk no prescription buy viagra uk no prescription
http://viabiovit.com/buy-cheap-viagra-no-prescription.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:14 ق.ظ

You explained that terrifically.
buy viagra online order online pharmacy where to buy generic viagra online buy viagra online cheap uk viagra tablets buy online buy generic viagra paypal get prescription for viagra is it safe to buy viagra online online order viagra where can i order viagra online
http://cialisvv.com/
دوشنبه 22 مرداد 1397 12:00 ق.ظ

Whoa quite a lot of amazing information.
buy online cialis 5mg cialis online nederland cialis billig cialis daily dose generic cialis arginine interactio achat cialis en suisse cialis en mexico precio when can i take another cialis we choice free trial of cialis cialis 5 mg para diabeticos
Cialis 20 mg
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:35 ق.ظ

Amazing loads of superb data!
venta cialis en espaa how to buy cialis online usa prescription doctor cialis buy online cialis 5mg best generic drugs cialis miglior cialis generico only here cialis pills cialis daily reviews acheter du cialis a geneve cialis daily dose generic
Cialis generic
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 04:06 ق.ظ

You suggested that superbly.
only best offers cialis use cialis australia org cialis 20mg prix en pharmacie cialis 100 mg 30 tablet viagra or cialis import cialis cialis canada estudios de cialis genricos cialis for sale get cheap cialis
Viagra 5mg prix
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 04:27 ق.ظ

Amazing write ups, Thank you.
how to buy viagra without prescription buy viagra online without rx viagra generic online pharmacy buy viagra ireland viagra buy usa buying online viagra buying viagra online legal buy viagra online from canada cheap viagra online usa order viagra online cheap
Generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 04:38 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
compare prices cialis uk tadalafil 10 mg we choice cialis pfizer india buying brand cialis online deutschland cialis online cialis herbs cialis generique cialis rckenschmerzen tadalafil 5mg weblink price cialis
Cialis generic
یکشنبه 27 اسفند 1396 11:33 ب.ظ

With thanks. Quite a lot of facts!

cialis herbs buying brand cialis online price cialis per pill buying cialis in colombia cialis sans ordonnance cialis 5mg weblink price cialis we like it cialis price cialis side effects dangers only best offers cialis use
http://horriblepuppet528.jimdo.com/2015/07/02/hammer-toe-causes
جمعه 13 مرداد 1396 11:29 ب.ظ
I'm gone to inform my little brother, that he should also visit this weblog
on regular basis to obtain updated from hottest gossip.
Tiffiny
سه شنبه 10 مرداد 1396 08:47 ب.ظ
Normally I don't read post on blogs, but I would like to say that
this write-up very pressured me to check out and do it!
Your writing style has been amazed me. Thank you, quite great post.
Margo
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:39 ب.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was curious what all is needed to get setup?

I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
I'm not very web smart so I'm not 100% sure. Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
Appreciate it
پنجشنبه 11 تیر 1394 09:35 ق.ظ
در دوران پسا تحریم هیچکس دلواپس نخواهد بود
شری به شینا
دوشنبه 30 شهریور 1388 07:52 ق.ظ
سلام شینا جان
نه دیر نیست اما رتبه ارشد فقط به میزان مطالعه ات بستگی داره باید روی تئوری واقعا وقت بذاری. از آزمون و به نظرم از یک کلاس استفاده کن برای اینکه از مسیر خارج نشی هر روز مدیریت و 504 رو مطالعه کن. درس gmat براتون آسونه اما تصحیح جملات رو باید کار کنی من ریاضی خوندم و با توجه به تشابه رشته هامون راهنمایتون کردم.
موفق باشی.
شینا
یکشنبه 29 شهریور 1388 07:06 ب.ظ
من مهندسی صنایع خوندم و الان میخوام مدیریت اجرایی بخونم.واقعاً دیر دارم شروع می كنم؟؟؟؟
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر