تبلیغات
انگیزش - نمونه سوالات رفتار سازمانی رضائیان

امروز:

نمونه سوالات رفتار سازمانی رضائیان

سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
- امور فرهنگی
1- تکمیل و اجرای طرح مهندسی فرهنگی کشور و تهیه پیوست فرهنگی برای طرح های مهم.
2- زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی(ره) و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها.
3- تقویت قانونگرایی، انضباط اجتماعی، وجدان کاری، خودباوری، روحیه کار جمعی، ابتکار، درستکاری، قناعت، پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقاء کیفیت در تولید.
4- مقابله با جریانات انحرافی در حوزه دین و زدودن خرافات و موهومات.
5- استفاده بهینه از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی برای تحقق اهداف فرهنگی نظام.
6- ایجاد درک مشترک از چشم انداز بیست ساله و تقویت باور و عزم ملی برای تحقق آن.
- امور علمی و فناوری
7- تحول در نظام آموزش عالی و پژوهش در موارد زیر:
1-7- افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به 3درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه پنجم و افزایش ورود دانش آموختگان دوره کارشناسی به دوره های تحصیلات تکمیلی به 20درصد.
2-7- دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن در برنامه پنجم.
3-7 ارتباط موثر بین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با صنعت و بخشهای مربوط جامعه.
4-7 توانمندسازی بخش غیردولتی برای مشارکت در تولید علم و فناوری.
5-7- دستیابی به فناوری های پیشرفته مورد نیاز
8- تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاء کیفی آن بر اساس نیازها و اولویت های کشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربیت و نیز افزایش سلامت روحی و جسمی دانش آموزان.
9- تحول و ارتقاء علوم انسانی با: تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگری در متون و برنامه ها و روش های آموزشی، ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیت های پژوهشی و ترویج نظریه پردازی، نقد و آزاداندیشی.
10- گسترش حمایت های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری از طریق: ارتقاء منزلت اجتماعی، ارتقاء سطح علمی و مهارتی، رفع دغدغه خطرپذیری مالی در مراحل پژوهشی و آزمایشی نوآوری ها، کمک به تجاری سازی دستاوردهای آنان.
11- تکمیل و اجرای نقشه جامع علمی کشور.
- اموراجتماعی
12- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.
13- تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان های انقلاب اسلامی، فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغه های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیب های اجتماعی آنان، توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و توانایی های آنان.
14- اصلاح نظام اداری و قضایی در جهت: افزایش تحرک و کارایی، بهبود خدمت رسانی به مردم، تامین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران و قضات لایق و امین و تامین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریت های موازی، تاکید بر تمرکز زدایی در حوزه های اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری ومبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.
15- هویت بخشی به سیمای شهر و روستا، بازآفرینی و روزآمد سازی معماری ایرانی- اسلامی، رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها.
16- تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت، اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.
17- اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در عرضه منابع مالی و فرصتها و امکانات و مسئولیتهای دولتی در صحنه های مختلف فرهنگی و اقتصادی.
18- اهتمام به توسعه ورزش و حمایت از گسترش فعالیت های گردشگری با تاکید بر سفرهای زیارتی.
19- تاکید بر رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با توجه به:
1-19- یکپارچگی در سیاستگذاری، برنامه ریزی، ارزشیابی، نظارت و تخصیص منابع عمومی.
2-19- ارتقاء شاخصهای سلامت هوا، امنیت غذا، محیط و بهداشت جسمی و روحی.
3-19- کاهش مخاطرات و آلودگی های تهدید کننده سلامت.
4-19- اصلاح الگوی تغذیه جامعه با بهبود ترکیب و سلامت موادغذایی.
5-19- توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت به 30% تا پایان  برنامه پنجم.
20- ارتقاء امنیت اجتماعی:
1-20- مبارزه همه جانبه با موادمخدر و روانگردان و اهتمام به اجرای سیاستهای کلی مبارزه با موادمخدر.
2-20- سامان بخشی مناطق حاشیه نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری های عمومی ناشی از آن.
3-20- استفاده از ابزارهای فرهنگی، آموزشی و رسانه ها برای پیشگیری و مقابله با ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی.
- امور اقتصادی
الف) رشد مناسب اقتصادی با تاکید بر:
21- تحقق رشد مستمر و پر شتاب اقتصادی به میزان حداقل 8% نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی با:
1-21- توسعه سرمایه گذاری از طریق کاهش شکاف پس انداز - سرمایه گذاری با حفظ نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمایه های خارجی.
2-21- ارتقاء سهم بهره وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه.
3-21- بهبود فضای کسب و کار کشور با تاکید بر ثبات محیط اقتصاد کلان، فراهم آوردن زیرساخت های ارتباطی، اطلاعاتی، حقوقی، علمی و فناوری مورد نیاز، کاهش خطرپذیری های کلان اقتصادی، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه.
4-21- تقویت و توسعه نظام استاندارد ملی.
22- تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تامین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه های زاینده اقتصادی» و ایجاد صندوق توسعه ملی با تصویب اساسنامه آن در مجلس شورای اسلامی در سال اول برنامه پنجم و برنامه ریزی برای استفاده از مزیت نسبی نفت و گاز در زنجیره صنعتی و خدماتی و پایین دستی وابسته بدان با رعایت:
1-22- واریز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی به صندوق توسعه ملی.
2-22- ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف. تولید و توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.
3-22-قطع وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه.
23-اصلاح ساختار نظام بانکی با اجرای کامل و روزآمد قانون بانکداری بدون ربا و نهادینه کردن نظام های قرض الحسنه، تامین اعتبارات خرد و اعتبارات لازم برای سرمایه گذاری های بزرگ.
24-ارتقاء کمی و کیفی بازارهای مالی (سرمایه، پول و بیمه) با تاکید بر کارایی، شفافیت و سلامت.
25- تحقق  سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی  و الزامات مربوط به هر یک از بندها با تاکید بر:
1-25-حمایت از شکل گیری بازارهای رقابتی.
2-25-ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی (سیاست گذاری، هدایت و نظارت).
3-25-تنظیم سیاست های تشویقی در جهت تبدیل فعالیت های غیرمتشکل (نهاد خانواربه فعالیت های واحدهای حقوقی.
4-25-ایجاد بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه  درمانی.
26-توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب با تسریع در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن و مهار آبهایی که از کشور خارج می شود با اولویت  استفاده از منابع آبهای مشترک.
27- سرمایه گذاری در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترک با کشورهای همسایه با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی.
28-حفظ ذخایر راهبردی ارزی به مقداری که اطمینان از تامین نیازهای اساسی کشور در مدت معین (براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی) حاصل گردد.
29-تاکید بر راهبرد  توسعه صادرات به ویژه در بخش خدمات با فناوری بالا به نحوی که کسری  تراز بازرگانی بدون نفت کاهش یافته و توازن در تجارت خدمات ایجاد گردد.
30- گسترش  همه جانبه همکاری  با کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا در تجارت، سرمایه گذاری و فناوری.
31- ارتقاء و هماهنگی میان اهداف توسعه ای: آموزش، بهداشت و اشتغال به طوری که در پایان برنامه پنجم،  شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهای با توسعه انسانی بالا برسد.
32-تبدیل نظام بودجه ریزی کشور به بودجه ریزی عملیاتی.
33- برقراری ارتباط کمی و کیفی میان برنامه پنج ساله و بودجه های سالیانه با سند چشم انداز با رعایت شفافیت و قابلیت نظارت.
ب) گسترش عدالت اجتماعی با:
34- تنظیم همه فعالیت های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت اجتماعی و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات و رفع محرومیت از قشرهای کم درآمد با تاکید بر  موارد زیر:
1-34- جبران نابرابری های غیرموجه درآمدی  از طریق سیاستهای مالیاتی، اعطای یارانه های هدفمند و ساز و کارهای بیمه ای.
2-34-تکمیل بانک اطلاعات مربوط به اقشار دو دهک پایین درآمدی و به هنگام کردن مداوم آن.
3-34-هدفمند کردن یارانه های آشکار و اجرای تدریجی هدفمند کردن یارانه های غیرآشکار.
4-34- تامین برخورداری آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادی.
35-اقدامات لازم برای جبران عقب ماندگی های حاصل از دورانهای تاریخی گذشته با تاکید بر:
1-35- ارتقاء  سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان با تهیه طرحهای توسعه روستایی، گسترش کشاورزی  صنعتی، صنایع روستایی  و خدمات نوین و اصلاح نظام قیمت گذاری محصولات کشاورزی.
2-35- گسترش فعالیت های اقتصادی در مناطق مرزی  و سواحل جنوبی  و جزایر  با استفاده از ظرفیت های بازرگانی خارجی کشور.
3-35- کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه به طوری که ضریب جینی به حداکثر 0.35 در پایان برنامه برسد.
4-35- انجام اقدامات ضروری برای رساندن نرخ بیکاری در کشور به 7 درصد.
5-35- تأمین بیمه فراگیر و کارآمد و گسترش کمی و کیفی نظام تأمین اجتماعی و خدمات بیمه درمانی.
6-35- توسعه نظا م های پیشگیری از آسیب های فردی و اجتماعی.
7-35- حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار.
8-35- توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه به نحوی که تا پایان برنامه پنجم سهم تعاون به 25 درصد برسد.
- امور سیاسی، دفاعی و امنیتی
36- تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.
37- جهت دهی جریانات سیاسی به پایبندی به ارزش های اسلامی- انقلابی، دفاع از منافع ملی، دشمن ستیزی، قانون پذیری و اصول اخلاقی.
38- حمایت از آزادی های مشروع و صیانت از حقوق اساسی ملت.
39- اعتلای شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه و نظام بین الملل به منظور تحکیم امنیت ملی و پیشبرد منافع ملی با تأکید بر:
1-39- تقویت همکاری های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی با اولویت کشورهای همسایه.
2-39- تقویت روابط سازنده با کشورهای غیرمتخاصم.
3-39- بهره گیری از روابط برای افزایش توان ملی.
4-39- مقابله با افزون خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی.
5-39-تلاش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان.
6-39- حمایت از مسلمانان و ملت های مظلوم و مستضعف بویژه ملت فلسطین.
7-39- تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی.
8-39- تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل.
9-39- سازماندهی تلاش مشترک برای ایجاد مناسبات و نظامات جدید اقتصادی، سیاسی و فرهنگی منطقه ای و جهانی با هدف تأمین عدالت، صلح و امنیت جهانی.
40- حضور فعال و هدفمند در سازمانهای بین المللی و منطقه ای و تلاش برای ایجاد تحول در رویه های موجود براساس ارزشهای اسلامی.
41- ارتقاء نقش مدیریتی ایران در توزیع و ترانزیت انرژی، افزایش فرصتهای صادراتی، جذب سرمایه و فناوری های پیشرفته و کمک به استقرار نظام پولی، بانکی و بیمه ای مستقل با کمک کشورهای منطقه ای و اسلامی و دوست با هدف کاهش وابستگی به سیستم پولی نظام سلطه.
42- تقویت تعامل فرهنگی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی با جهان بویژه حوزه تمدن اسلامی- ایرانی.
43- تقویت هویت اسلامی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج خط و زبان فارسی در میان آنان، حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی.
44- تحکیم و ارتقاء امنیت پایدار، فراگیر و تضمین کننده اهداف و منافع ملی با تأکید بر:
1-44- تقویت نقش مردم و اطلاعات مردمی در پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی.
2-44- تقویت و تعامل مؤثر دستگاه های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی و هماهنگی بین آنها برای تأمین اشراف اطلاعاتی و مقابله با هر نوع اخلال در امنیت عمومی، اقتصادی و اجتماعی و مقابله با تهدیدهای نرم.
3-44-ایجاد سامانه یکپارچه نرم افزاری اطلاعاتی، ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رایانه ای، توسعه علوم و فناوری های مرتبط با حفظ امنیت سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی به منظور صیانت از فضای تبادل اطلاعات، تقویت فنی برای مقابله با تخلفات در فضاهای رایانه ای و صیانت از حریم فردی و عمومی.
4-44- تقویت زیرساخت های انسجام و همبستگی ملی برای پیشگیری و مقابله با عوامل بروز گسست های هویتی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی.
45- ارتقاء توانمندی های دفاعی و قدرت بازدارندگی به منظور دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی، منافع و امنیت ملی و مقابله مؤثر با تهدیدهای خارجی و ایجاد توازن منطقه ای با تأکید بر:
1-45- کسب دانش و فناوری های نو و نرم افزارهای پیشرفته دفاعی و نوسازی و بازسازی صنایع دفاعی، افزایش ضریب خودکفایی با توسعه تحقیقات و بهره مندی از همه ظرفیت های صنعتی کشور.
2-45- اهتمام به حضور نیروهای مردمی در امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان.
3-45- گسترش پدافند غیرعامل.
4-45-امنیت پایدار مناطق مرزی و کنترل مؤثر مرزها.


نوشته شده در : یکشنبه 29 شهریور 1388  توسط : sheri yekta.    نظرات() .

http://horriblepuppet528.jimdo.com/2015/07/02/hammer-toe-causes
جمعه 13 مرداد 1396 11:29 ب.ظ
I'm gone to inform my little brother, that he should also visit this weblog
on regular basis to obtain updated from hottest gossip.
Tiffiny
سه شنبه 10 مرداد 1396 08:47 ب.ظ
Normally I don't read post on blogs, but I would like to say that
this write-up very pressured me to check out and do it!
Your writing style has been amazed me. Thank you, quite great post.
Margo
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:39 ب.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was curious what all is needed to get setup?

I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
I'm not very web smart so I'm not 100% sure. Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
Appreciate it
پنجشنبه 11 تیر 1394 09:35 ق.ظ
در دوران پسا تحریم هیچکس دلواپس نخواهد بود
شری به شینا
دوشنبه 30 شهریور 1388 07:52 ق.ظ
سلام شینا جان
نه دیر نیست اما رتبه ارشد فقط به میزان مطالعه ات بستگی داره باید روی تئوری واقعا وقت بذاری. از آزمون و به نظرم از یک کلاس استفاده کن برای اینکه از مسیر خارج نشی هر روز مدیریت و 504 رو مطالعه کن. درس gmat براتون آسونه اما تصحیح جملات رو باید کار کنی من ریاضی خوندم و با توجه به تشابه رشته هامون راهنمایتون کردم.
موفق باشی.
شینا
یکشنبه 29 شهریور 1388 07:06 ب.ظ
من مهندسی صنایع خوندم و الان میخوام مدیریت اجرایی بخونم.واقعاً دیر دارم شروع می كنم؟؟؟؟
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر