تبلیغات
انگیزش - دانشگاههای ارائه دهنده دوره MBA در ایران

امروز:

دانشگاههای ارائه دهنده دوره MBA در ایران

 

دانشگاه صنعتی شریف -29 نفر روزانه- 57 نفر شبانه

دانشگاه شریف یکی از اولین و فعال ترین دانشگاههای ایران در توسعه این رشته است. رشته MBA در 11 گرایش مختلف در این دانشگاه تدریس می شود. کلاس های این رشته در دانشکده اقتصاد و مدیریت شریف برگزار می شود.

این دانشگاه در سال 1388 تعداد 25 نفر در دوره روزانه، 4 نفر روزانه آموزش محور، 50 نفر شبانه و 7 نفر شبانه آموزش محور پذیرش نموده است. همچنین این دانشگاه تعداد 23 نفر (20 نفر معمولی و 3 نفر آموزش محور) تحت عنوان رشته مدیریت، با ضرایب رشته MBA پذیرش نموده است.

گرایش های یازده گانه دانشگاه شریف شامل موارد زیر هستند:

1- عمومی - 2- فناوری اطلاعات 3-فناوری -4– بازاریابی- 5 - تجارت 6- مدیریت منابع انسانی -7- کارآفرینی- 8- مدیریت استراتژیک-9 - اقتصاد مدیریت-10- مدیریت پروژه-11- مدیریت اجرایی ( EMBA )

برای دوره شبانه آن کل شهریه 6 میلیون و 750 هزار تومان است.

دانشگاه تهران 20 نفر روزانه – 37 نفر شبانه

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران نیز از طریق کنکور سراسری اقدام به جذب دانشجو می نماید. گرایشهای ارائه شده شامل مدیریت بازاریابی و مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی و گرایش مدیریت عملیات (در دانشکده های فنی تهران) می باشد. دوره های شبانه این دانشگاه فاقد خوابگاه می باشد.

 

دانشگاه صنعتی شاهرود - 6 نفر روزانه – 5 نفر شبانه

این رشته را به کمک دانشگاه صنعتی امیرکبیر ارائه می دهد. در دوره شبانه شهریه ثابت هر نیمسال 350 هزار تومان ، شهریه هر واحد نظری 60 و هر واحد عملی 75 و هر واحد پایان نامه 175 هزارتومان است.

دانشگاه صنعتی مالك اشتر - 10 نفر روزانه – 5 نفر شبانه

این دانشگاه گرایشهای استراتژی و مدیریت تکنولوژی را ارائه می دهد. در دوره شبانه شهریه ثابت هر نیمسال 350000 تومان، شهریه هر واحد نظری 60 و هر واحد عملی 75 و هر واحد پایان نامه 175 هزارتومان است. این دانشگاه دارای شرایط خاص مندرج در دفترچه راهنمای آزمون می باشد.

.

دانشگاه سمنان -19 نفر روزانه- 16 نفر شبانه

این دانشگاه در هفت گرایش استراتژی، مدیریت بازاریابی، مدیریت تکنولوژی، مدیریت مالی، سیستمهای اطلاعات مدیریت، مدیریت توسعه منابع انسانی و مدیریت عملیات دانشجو می پذیرد.

  دانشگاه تبریز – 5نفر روزانه- 2نفر شبانه

این دانشگاه در گرایش استراتژی، 5 نفر روزانه (4 نفر عادی و 1 نفر آموزش محور) و 2 نفر شبانه (1 نفر عادی و 1 نفر آموزش محور) دانشجو می پذیرد .

 

دانشگاه بین المللی امام خمینی (قزوین) -6 نفر روزانه- 3 نفر شبانه

این دانشگاه در سال 1388 برای اولین بار اقدام به جذب دانشجو در این رشته نموده است.

 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- 9 نفر روزانه- 6 نفر شبانه

این دانشگاه 9 نفر به صورت روزانه (6 نفر عادی و 3 نفر آموزش محور) و 6 نفر به صورت شبانه (4 نفر عادی و 2 نفر آموزش محور) در سال 1388 برای اولین بار پذیرش نمود.

 

دانشکده علوم اقتصادی- 20 نفر روزانه-10 نفر شبانه

این دانشگاه برای اولین بار در سال 1388 در این رشته دانشجو پذیرش نمود.

دانشگاه پیام نور مرکز تهران (واحد دماوند)- 20 نفر

این دانشگاه از طریق کنکور سراسری 20 نفر پذیرش می کند. شهریه ثابت آن 331100 تومان و شهریه هر واحد درس نظری 33110 ، شهریه هر واحد درس عملی کم هزینه و پایان نامه 99330 و شهریه هر واحد درس عملی پرهزینه 165550 تومان است.

دانشگاه علوم و فنون مازندران - بابل (غیر انتفاعی) - 15 نفر

این دانشگاه با همکاری دانشگاه ITTK هند دوره های بسیار خوبی را برای رشته MBA پیاده سازی و اجرا کرده است. این دانشگاه لینک مناسبی برای ادامه تحصیل در کشور هند می باشد. هزینه ثابت هر ترم 350 هزار تومان و هزینه هر واحد 60 هزار تومان می باشد.

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی قشم-20 نفر

با همکاری دانشگاه کارلتون کانادا و با نظارت دانشگاه صنعتی شریف در این رشته از طریق کنکور سراسری و به تعداد 20 نفر دانشجو می پذیرد.

دانشگاه علم و فرهنگ تهران(غیر انتفاعی و غیردولتی) -15 نفر

این دانشگاه در گرایش استراتژی و به تعداد 15 نفر از طریق کنکور سراسری دانشجو می پذیرد. هزینه ثابت هر ترم 300 هزار تومان و هزینه هر واحد درسی 50 و هر واحد پایان نامه 150 هزار تومان است.

 

دانشگاه اصفهان - 40 نفر - بصورت مجازی

دانشگاه اصفهان از سال 1388 به صورت مجازی 40 نفر دانشجو در این رشته پذیرش می کند.پذیرش دانشجو در رشته های مجازی این دانشگاه از طریق مصاحبه انجام خواهد گرفت و دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال تامین خوابگاه، محل اسکان، تغذیه، وام تحصیلی و سایر امکانات رفاهی دانشجو ندارد.

 

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی مهرالبرز- تهران (مجازی)- 40 نفر

این موسسه از طریق کنکور سراسری و به صورت مجازی 40 نفر دانشجو می پذیرد. شهریه ثابت هر نیمسال 275 هزار تومان، هر واحد نظری 50000 تومان، هر واحد عملی 62500 تومان و هر واحد پایان نامه 100هزار تومان می باشد. آموزش در دوره های مجازی بصورت الکترونیکی می باشد و شرایط و ضوابط پذیرش آن شامل مهارت پایه کامپیوتر و تسلط به اینترنت و زبان انگلیسی و دارا بودن سوابق علمی – پژوهشی و تجربی با ارائه مدارک معتبر می باشد.

 

موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی تهران- - 40 نفر

این موسسه از طریق کنکور سراسری و به صورت مجازی 40 نفر در دو گرایش استراتژی و مدیریت بازاریابی دانشجو می پذیرد. شهریه ثابت هر نیمسال 275 هزار تومان، هر واحد نظری 50000 تومان، هر واحد عملی 62500 تومان و هر واحد پایان نامه 100هزار تومان می باشد. آموزش در دوره های مجازی بصورت الکترونیکی می باشد و از متقاضیان کد رشته محلهای موسسه مصاحبه بعمل خواهد آمد. موسسه شرایط و ضوابط خاصی برای پذیرش دانشجو ندارد.

 

واحد بین المللی دانشگاه صنعتی شریف – جزیره کیش-15 نفر

این دانشگاه 15 نفر را از طریق کنکور سراسری پذیرش می کند . محل تحصیل آن در دانشکده علوم و مهندسی جزیره کیش خواهد بود. زمینه تخصصی آن محصول و بازار است و در مدرک فارغ التحصیلی درج نخواهد شد .

به دانش آموختگان در پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف در جزیره کیش دانشنامه رسمی دانشگاه صنعتی شریف با قید"پردیس بین الملل – جزیره کیش" اعطا خواهد شد. پذیرفته شدگان بر اساس رتبه های تعیین شده توسط دانشگاه 50 درصد تخفیف در شهریه ثابت و متغیر مصوب هیات امنا دانشگاه شریف در کیش در نظر گرفته خواهد شد. شهریه برای رشته های مختلف در سال تحصیلی 89-88 قبل از تخفیف به شرح زیر می باشد: شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی (معادل ریالی) 1800 یورو. شهریه متغیر هر واحد درسی (معادل ریالی) 120 یورو. شهریه متغیر هر واحد پروژه (معادل ریالی) 240 یورو. شهریه متغیر هر واحد جبرانی (معادل ریالی) 60 یورو. مبلغ شهریه شامل هزینه های مسکن و ایاب و ذهاب و تغذیه و کتاب و سایر هزینه های دانشجویی و در صورت نیاز آموزش و آزمون زبان نمی شود.

از پذیرفته شدگان قبل از ثبت نام آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی به عمل خواهد آمد و در صورت نداشتن حدنصاب لازم (معادل 5 در آزمون IELTS یا معادل آن در تافل) دانشجویان باید واحدهای جبرانی زبان را در نیمسال اول تحصیلی زیر نظر دانشگاه بگذرانند.

 

واحد بین المللی کیش وابسته به دانشگاه تهران –(غیرانتفاعی غیر دولتی)-60نفر

این دانشگاه 60 نفر را در چهار گرایش 1-مدیریت بازاریابی ، 2-مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی ،3-مدیریت تکنولوژی و 4-مدیریت مالی از طریق کنکور سراسری می پذیرد. شرایط پذیرش آن شامل موارد زیر می گردد: 1-مصاحبه حضوری، 2-داشتن حداقل نمره 75 در آزمون استاندارد زبان انگلیسی دانشگاه تهران یا 550 در آزمون TOEFL یا 5.5 در آزمون IELTS یا 550 در آزمون TOLIMO. در صورت نداشتن حداقل نمره زبان واحد بین الملل کیش دانشگاه تهران از داوطلبان آزمون زبان بعمل خواهد آورد و در صورت عدم کسب حداقل نمره زبان قابل قبول، کلاسهای زبان به صورت فشرده با هزینه داوطلبان برگزار می شود و پذیرش قطعی این دسته از داوطلبان منوط به کسب حداقل نمره قبولی زبان می باشد. 3-محل تحصیل در جزیره کیش می باشد و حضور در کلاسها الزامی است. 4-شهریه ثابت گروه علوم انسانی 18 میلیون ریال و شهریه متغیر هر واحد 1162500 ریال می باشد.

 

واحد بین الملل دانشگاه گیلان - بندر انزلی - 12 نفر

این واحد برای اولین بار از سال 1388 در این گرایش دانشجو می پذیرد. شهریه ثابت 1137500 تومان، شهریه متغیر هر واحد نظری 192500 تومان، شهریه متغیر هر واحد عملی 245000 تومان، شهریه هر واحد پایان نامه 612500 تومان و شهریه هر واحد جبرانی 82500 تومان می باشد. به دانش آموختگان مدرک رسمی دانشگاه گیلان - واحد بین الملل اعطا می شود. دوره تحصیل به صورت حضوری تمام وقت و در منطقه آزاد انزلی خواهد بود. برای دانشجویان مرد ایرانی مطابق قوانین نظام وظیفه کشور معافیت تحصیلی صادر خواهد شد. کسب نمره 500 از آزمون TOEFL لازم است و در غیراینصورت پذیرش به صورت مشروط انجام می گیرد و ثبت نام قطعی منوط به کسب حداقل نمره زبان می باشد

اطلاعات مربوط به سال 1388 می باشد (سال تحصیلی 89-88)


نوشته شده در : پنجشنبه 19 شهریور 1388  توسط : sheri yekta.    نظرات() .

Cialis generic
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:55 ب.ظ

Excellent material. Appreciate it!
cialis dose 30mg cialis savings card il cialis quanto costa cheap cialis 40 mg cialis what if i take enter site natural cialis cialis cipla best buy i recommend cialis generico cialis 20 mg cialis farmacias guadalajara
buy cialis delhi
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:22 ق.ظ

Valuable tips. Appreciate it.
cialis great britain cialis mit grapefruitsaft low cost cialis 20mg side effects of cialis enter site very cheap cialis we choice free trial of cialis cialis generico milano viagra vs cialis cialis with 2 days delivery acheter cialis meilleur pri
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:01 ق.ظ

You made the point!
we like it cialis soft gel cialis coupons printable cialis usa cost buy cialis online wow cialis tadalafil 100mg cialis en mexico precio effetti del cialis cialis dosage cialis coupon female cialis no prescription
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 09:28 ب.ظ

Amazing all kinds of amazing information.
generic cialis in vietnam cialis generico online cialis 5 mg buy look here cialis cheap canada cialis bula cialis preise schweiz cialis efficacit fast cialis online buying cialis in colombia low cost cialis 20mg
buy cialis delhi
سه شنبه 13 آذر 1397 10:37 ق.ظ

You actually suggested it very well.
generic cialis at walmart buy cialis online nz how much does a cialis cost cialis online nederland are there generic cialis tesco price cialis only now cialis for sale in us buy cheap cialis in uk if a woman takes a mans cialis when can i take another cialis
buy cialis pills online
دوشنبه 12 آذر 1397 10:54 ب.ظ

Many thanks. I like it.
cialis soft tabs for sale only best offers cialis use prices on cialis 10 mg click here cialis daily uk effetti del cialis walgreens price for cialis prix cialis once a da cialis rezeptfrei sterreich cialis 30 day trial coupon cialis free trial
buy cialis online without a prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 10:05 ق.ظ

Fantastic knowledge. Thank you!
cialis patentablauf in deutschland generic cialis cialis generico online cialis from canada il cialis quanto costa legalidad de comprar cialis purchase once a day cialis cialis generico en mexico cialis pas cher paris cialis kamagra levitra
buy tadalafil no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 10:21 ب.ظ

Thanks a lot! Helpful stuff.
generic low dose cialis warnings for cialis overnight cialis tadalafil we like it cialis soft gel ou trouver cialis sur le net wow look it cialis mexico low cost cialis 20mg cialis great britain cialis 5 mg schweiz ou trouver cialis sur le net
Buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 09:26 ق.ظ

Seriously lots of excellent material!
cialis for bph cialis daily dose generic chinese cialis 50 mg cipla cialis online buy online cialis 5mg cialis online napol cialis 20mg buy original cialis side effects of cialis cialis for daily use
Cialis online
شنبه 10 آذر 1397 10:33 ب.ظ

Lovely posts, With thanks.
cialis 5mg cialis tablets for sale click now cialis from canada cialis 20mg prix en pharmacie cialis pills price each cialis en 24 hora cialis vs viagra click here to buy cialis cialis therapie cialis online
Cialis 20 mg
شنبه 10 آذر 1397 09:15 ق.ظ

Whoa many of good knowledge.
cialis pills boards cialis usa cost cialis 5mg cialis prezzo di mercato opinioni cialis generico only here cialis pills buy cialis cialis dose 30mg recommended site cialis kanada cialis for sale
buy cialis usa
جمعه 9 آذر 1397 10:00 ب.ظ

Really lots of fantastic advice.
cialis sans ordonnance prezzo di cialis in bulgaria we like it cialis price cialis generico online cialis super acti dosagem ideal cialis when can i take another cialis cialis tadalafil cialis 20mg click now cialis from canada
Buy cialis
جمعه 9 آذر 1397 10:04 ق.ظ

Thank you, Loads of stuff.

cialis dose 30mg cialis generic cialis daily new zealand cialis side effects dangers cialis usa cost discount cialis when can i take another cialis order cialis from india try it no rx cialis cialis generico online
buy cialis online without a prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:01 ب.ظ

Amazing many of wonderful info!
cialis reviews callus cialis flussig order cialis from india cialis pas cher paris cialis price in bangalore i recommend cialis generico cialis sicuro in linea we like it cialis price cialis efficacit
buy cialis no rx
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:42 ق.ظ

Regards. Quite a lot of facts!

prezzo di cialis in bulgaria only here cialis pills order generic cialis online cialis tablets cialis rezeptfrei cialis pills in singapore sialis viagra or cialis cialis 100 mg 30 tablet import cialis
buy cialis medication
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:00 ب.ظ

Awesome facts. Kudos.
generic for cialis we like it cialis price cialis qualitat cialis lowest price cialis tadalafil online generic cialis 20mg tablets cialis coupons cialis for sale cuanto cuesta cialis yaho wow cialis 20
buy cialis uk
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:01 ق.ظ

Fantastic data, Thanks.
cilas cialis reviews when can i take another cialis generic low dose cialis click here to buy cialis online cialis overnight cialis tadalafil purchase once a day cialis cialis without a doctor's prescription prescription doctor cialis
Buy cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 05:31 ب.ظ

Appreciate it. Numerous postings.

cialis online 200 cialis coupon buying cialis on internet cialis manufacturer coupon estudios de cialis genricos cialis 20 mg best price cialis 5 mg effetti collateral generic cialis levitra cialis diario compra generic cialis levitra
canada pharmacies
یکشنبه 1 مهر 1397 03:25 ب.ظ

Regards. Lots of info.

canada pharmacies online prescriptions online pharmacies mexico canada medication most reliable canadian online pharmacies canadianpharmacyusa24h online drug store canada rx canadian pharmaceuticals reviews canadian medications pharmacy canada online pharmacies for men
http://eddrugsgeneric.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 11:05 ق.ظ

Thank you! I appreciate it.
cialis daily dose generic i recommend cialis generico achat cialis en europe prices on cialis 10 mg viagra vs cialis vs levitra female cialis no prescription cialis prezzo di mercato cialis e hiv cialis daily dose generic cialis for sale in europa
http://cialisiv.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:32 ب.ظ

You actually expressed that effectively.
5 mg cialis pharmacie en ligne safe dosage for cialis cialis 10mg prix pharmaci generic cialis venta cialis en espaa prescription doctor cialis price cialis per pill brand cialis nl prices on cialis 10 mg buy cialis online cheapest
viabiovit.com/buying-viagra-online-with-a-prescription.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:49 ق.ظ

You actually suggested it well!
buy viagra cheaply viagra viagra buy viagra where do you buy viagra cheap generic viagra online buy viagra from india buy sildenafil tablets online viagra uk buy online cheap generic viagra uk buy generic viagra online ordering viagra
babecolate.com/fair-price-cialis-buy.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:19 ق.ظ

Really quite a lot of terrific knowledge.
cialis uk next day cialis 5 mg effetti collateral cialis baratos compran uk tarif cialis france generic cialis pro cialis 50 mg soft tab tarif cialis france cialis bula cialis dosage are there generic cialis
Cialis generic
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:31 ب.ظ

Terrific information. Cheers!
import cialis cialis generisches kanada effetti del cialis cialis sans ordonnance cost of cialis per pill cialis patent expiration cialis cipla best buy cialis australian price order generic cialis online cialis online nederland
Online viagra
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 05:07 ق.ظ

Reliable information. Appreciate it.
viagra how to get a prescription cheapest place to buy viagra can you buy viagra at the store online pharmacy generic viagra silagra buy viagra uk prices for viagra buy viagra for men is it legal to buy viagra online from canada where can i buy generic viagra online safely
Online cialis
یکشنبه 19 فروردین 1397 04:20 ق.ظ

Nicely put. Cheers.
how much does a cialis cost tadalafil generic buying cialis on internet cialis en 24 hora online cialis generic cialis levitra what is cialis cialis patentablauf in deutschland cialis et insomni cialis online holland
Cialis prices
جمعه 3 فروردین 1397 07:32 ق.ظ

Info well applied!!
dose size of cialis cialis canadian drugs cialis 5mg cialis professional yohimbe where do you buy cialis online cialis cialis super acti costo in farmacia cialis non 5 mg cialis generici cialis pills in singapore
livejasmin credit hack work
جمعه 4 اسفند 1396 10:57 ق.ظ
من کمی برای هر یک از مقالات با کیفیت بالا مطالعه کرده ام
پست های وبلاگ در این نوع منطقه. کاوش در یاهو در نهایت بر روی این وب سایت تردید داشت.
خواندن این اطلاعات بنابراین من خوشحالم که نمایشگاه که من فوق العاده است
احساس فوق العاده عالی من در بر داشت آنچه را که من نیاز داشتم.
من چنین بی نظیری مطمئن خواهم بود که این سایت را نادیده بگیرم و به طور مداوم نگاهی بیندازد.
CBD
پنجشنبه 3 اسفند 1396 07:54 ب.ظ
نوشتن مقاله نیز سرگرم کننده است، اگر پس از آن می توانید بنویسید یا اینکه نوشتن آن دشوار است.
clash royale cheats
شنبه 21 بهمن 1396 04:23 ب.ظ
خیلی خوب نوشتن. من قطعا این سایت را دوست دارم
آن را نگه دارید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر