تبلیغات
انگیزش - مراكز آموزش عالی ارئه دهنده مدرك MBA در ایران عبارتند از:

امروز:

مراكز آموزش عالی ارئه دهنده مدرك MBA در ایران عبارتند از:

دانشگاه صنعتی شریف -29 نفر روزانه- 57 نفر شبانه

دانشگاه شریف یكی از اولین و فعال ترین دانشگاههای ایران در توسعه این رشته است. رشته MBA در 11 گرایش مختلف در این دانشگاه تدریس می شود. كلاس های این رشته در دانشكده اقتصاد و مدیریت شریف برگزار می شود.

این دانشگاه در سال 1388 تعداد 25 نفر در دوره روزانه، 4 نفر روزانه آموزش محور، 50 نفر شبانه و 7 نفر شبانه آموزش محور پذیرش نموده است. همچنین این دانشگاه تعداد 23 نفر (20 نفر معمولی و 3 نفر آموزش محور) تحت عنوان رشته مدیریت، با ضرایب رشته MBA پذیرش نموده است.

گرایش های یازده گانه دانشگاه شریف شامل موارد زیر هستند:

1- عمومی - 2- فناوری اطلاعات 3-فناوری -4– بازاریابی- 5 - تجارت 6- مدیریت منابع انسانی -7- كارآفرینی- 8- مدیریت استراتژیك-9 - اقتصاد مدیریت-10- مدیریت پروژه-11- مدیریت اجرایی ( EMBA )

برای دوره شبانه آن كل شهریه 6 میلیون و 750 هزار تومان است.

 

دانشگاه تهران 20 نفر روزانه – 37 نفر شبانه

دانشكده مدیریت دانشگاه تهران نیز از طریق كنكور سراسری اقدام به جذب دانشجو می نماید. گرایشهای ارائه شده شامل مدیریت بازاریابی و مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی و گرایش مدیریت عملیات (در دانشكده های فنی تهران) می باشد. دوره های شبانه این دانشگاه فاقد خوابگاه می باشد.

 

دانشگاه صنعتی شاهرود - 6 نفر روزانه – 5 نفر شبانه

این رشته را به كمك دانشگاه صنعتی امیركبیر ارائه می دهد. در دوره شبانه شهریه ثابت هر نیمسال 350 هزار تومان ، شهریه هر واحد نظری 60 و هر واحد عملی 75 و هر واحد پایان نامه 175 هزارتومان است.

 

دانشگاه صنعتی مالك اشتر - 10 نفر روزانه – 5 نفر شبانه

این دانشگاه گرایشهای استراتژی و مدیریت تكنولوژی را ارائه می دهد. در دوره شبانه شهریه ثابت هر نیمسال 350000 تومان، شهریه هر واحد نظری 60 و هر واحد عملی 75 و هر واحد پایان نامه 175 هزارتومان است. این دانشگاه دارای شرایط خاص مندرج در دفترچه راهنمای آزمون می باشد.

.

دانشگاه سمنان -19 نفر روزانه- 16 نفر شبانه

این دانشگاه در هفت گرایش استراتژی، مدیریت بازاریابی، مدیریت تكنولوژی، مدیریت مالی، سیستمهای اطلاعات مدیریت، مدیریت توسعه منابع انسانی و مدیریت عملیات دانشجو می پذیرد.

 

  دانشگاه تبریز – 5نفر روزانه- 2نفر شبانه

این دانشگاه در گرایش استراتژی، 5 نفر روزانه (4 نفر عادی و 1 نفر آموزش محور) و 2 نفر شبانه (1 نفر عادی و 1 نفر آموزش محور) دانشجو می پذیرد .

 

دانشگاه بین المللی امام خمینی (قزوین) -6 نفر روزانه- 3 نفر شبانه

این دانشگاه در سال 1388 برای اولین بار اقدام به جذب دانشجو در این رشته نموده است.

 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- 9 نفر روزانه- 6 نفر شبانه

این دانشگاه 9 نفر به صورت روزانه (6 نفر عادی و 3 نفر آموزش محور) و 6 نفر به صورت شبانه (4 نفر عادی و 2 نفر آموزش محور) در سال 1388 برای اولین بار پذیرش نمود.

 

دانشكده علوم اقتصادی- 20 نفر روزانه-10 نفر شبانه

این دانشگاه برای اولین بار در سال 1388 در این رشته دانشجو پذیرش نمود.

 

دانشگاه پیام نور مركز تهران (واحد دماوند)- 20 نفر

این دانشگاه از طریق كنكور سراسری 20 نفر پذیرش می كند. شهریه ثابت آن 331100 تومان و شهریه هر واحد درس نظری 33110 ، شهریه هر واحد درس عملی كم هزینه و پایان نامه 99330 و شهریه هر واحد درس عملی پرهزینه 165550 تومان است.

 

دانشگاه علوم و فنون مازندران - بابل (غیر انتفاعی) - 15 نفر

این دانشگاه با همكاری دانشگاه ITTK هند دوره های بسیار خوبی را برای رشته MBA پیاده سازی و اجرا كرده است. این دانشگاه لینك مناسبی برای ادامه تحصیل در كشور هند می باشد. هزینه ثابت هر ترم 350 هزار تومان و هزینه هر واحد 60 هزار تومان می باشد.

 

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی قشم-20 نفر

با همكاری دانشگاه كارلتون كانادا و با نظارت دانشگاه صنعتی شریف در این رشته از طریق كنكور سراسری و به تعداد 20 نفر دانشجو می پذیرد.

 

دانشگاه علم و فرهنگ تهران(غیر انتفاعی و غیردولتی) -15 نفر

این دانشگاه در گرایش استراتژی و به تعداد 15 نفر از طریق كنكور سراسری دانشجو می پذیرد. هزینه ثابت هر ترم 300 هزار تومان و هزینه هر واحد درسی 50 و هر واحد پایان نامه 150 هزار تومان است.

 

دانشگاه اصفهان - 40 نفر - بصورت مجازی

دانشگاه اصفهان از سال 1388 به صورت مجازی 40 نفر دانشجو در این رشته پذیرش می كند.پذیرش دانشجو در رشته های مجازی این دانشگاه از طریق مصاحبه انجام خواهد گرفت و دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال تامین خوابگاه، محل اسكان، تغذیه، وام تحصیلی و سایر امكانات رفاهی دانشجو ندارد.

 

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی مهرالبرز- تهران (مجازی)- 40 نفر

این موسسه از طریق كنكور سراسری و به صورت مجازی 40 نفر دانشجو می پذیرد. شهریه ثابت هر نیمسال 275 هزار تومان، هر واحد نظری 50000 تومان، هر واحد عملی 62500 تومان و هر واحد پایان نامه 100هزار تومان می باشد. آموزش در دوره های مجازی بصورت الكترونیكی می باشد و شرایط و ضوابط پذیرش آن شامل مهارت پایه كامپیوتر و تسلط به اینترنت و زبان انگلیسی و دارا بودن سوابق علمی – پژوهشی و تجربی با ارائه مدارك معتبر می باشد.

 

موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی تهران- - 40 نفر

این موسسه از طریق كنكور سراسری و به صورت مجازی 40 نفر در دو گرایش استراتژی و مدیریت بازاریابی دانشجو می پذیرد. شهریه ثابت هر نیمسال 275 هزار تومان، هر واحد نظری 50000 تومان، هر واحد عملی 62500 تومان و هر واحد پایان نامه 100هزار تومان می باشد. آموزش در دوره های مجازی بصورت الكترونیكی می باشد و از متقاضیان كد رشته محلهای موسسه مصاحبه بعمل خواهد آمد. موسسه شرایط و ضوابط خاصی برای پذیرش دانشجو ندارد.

 

واحد بین المللی دانشگاه صنعتی شریف – جزیره كیش-15 نفر

این دانشگاه 15 نفر را از طریق كنكور سراسری پذیرش می كند . محل تحصیل آن در دانشكده علوم و مهندسی جزیره كیش خواهد بود. زمینه تخصصی آن محصول و بازار است و در مدرك فارغ التحصیلی درج نخواهد شد .

به دانش آموختگان در پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف در جزیره كیش دانشنامه رسمی دانشگاه صنعتی شریف با قید"پردیس بین الملل – جزیره كیش" اعطا خواهد شد. پذیرفته شدگان بر اساس رتبه های تعیین شده توسط دانشگاه 50 درصد تخفیف در شهریه ثابت و متغیر مصوب هیات امنا دانشگاه شریف در كیش در نظر گرفته خواهد شد. شهریه برای رشته های مختلف در سال تحصیلی 89-88 قبل از تخفیف به شرح زیر می باشد: شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی (معادل ریالی) 1800 یورو. شهریه متغیر هر واحد درسی (معادل ریالی) 120 یورو. شهریه متغیر هر واحد پروژه (معادل ریالی) 240 یورو. شهریه متغیر هر واحد جبرانی (معادل ریالی) 60 یورو. مبلغ شهریه شامل هزینه های مسكن و ایاب و ذهاب و تغذیه و كتاب و سایر هزینه های دانشجویی و در صورت نیاز آموزش و آزمون زبان نمی شود.

از پذیرفته شدگان قبل از ثبت نام آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی به عمل خواهد آمد و در صورت نداشتن حدنصاب لازم (معادل 5 در آزمون IELTS یا معادل آن در تافل) دانشجویان باید واحدهای جبرانی زبان را در نیمسال اول تحصیلی زیر نظر دانشگاه بگذرانند.

 

واحد بین المللی كیش وابسته به دانشگاه تهران –(غیرانتفاعی غیر دولتی)-60نفر

این دانشگاه 60 نفر را در چهار گرایش 1-مدیریت بازاریابی ، 2-مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی ،3-مدیریت تكنولوژی و 4-مدیریت مالی از طریق كنكور سراسری می پذیرد. شرایط پذیرش آن شامل موارد زیر می گردد: 1-مصاحبه حضوری، 2-داشتن حداقل نمره 75 در آزمون استاندارد زبان انگلیسی دانشگاه تهران یا 550 در آزمون TOEFL یا 5.5 در آزمون IELTS یا 550 در آزمون TOLIMO. در صورت نداشتن حداقل نمره زبان واحد بین الملل كیش دانشگاه تهران از داوطلبان آزمون زبان بعمل خواهد آورد و در صورت عدم كسب حداقل نمره زبان قابل قبول، كلاسهای زبان به صورت فشرده با هزینه داوطلبان برگزار می شود و پذیرش قطعی این دسته از داوطلبان منوط به كسب حداقل نمره قبولی زبان می باشد. 3-محل تحصیل در جزیره كیش می باشد و حضور در كلاسها الزامی است. 4-شهریه ثابت گروه علوم انسانی 18 میلیون ریال و شهریه متغیر هر واحد 1162500 ریال می باشد.

 

واحد بین الملل دانشگاه گیلان - بندر انزلی - 12 نفر

این واحد برای اولین بار از سال 1388 در این گرایش دانشجو می پذیرد. شهریه ثابت 1137500 تومان، شهریه متغیر هر واحد نظری 192500 تومان، شهریه متغیر هر واحد عملی 245000 تومان، شهریه هر واحد پایان نامه 612500 تومان و شهریه هر واحد جبرانی 82500 تومان می باشد. به دانش آموختگان مدرك رسمی دانشگاه گیلان - واحد بین الملل اعطا می شود. دوره تحصیل به صورت حضوری تمام وقت و در منطقه آزاد انزلی خواهد بود. برای دانشجویان مرد ایرانی مطابق قوانین نظام وظیفه كشور معافیت تحصیلی صادر خواهد شد. كسب نمره 500 از آزمون TOEFL لازم است و در غیراینصورت پذیرش به صورت مشروط انجام می گیرد و ثبت نام قطعی منوط به كسب حداقل نمره زبان می باشد

 

اطلاعات مربوط به سال 1388 می باشد (سال تحصیلی 89-88)


نوشته شده در : یکشنبه 19 مهر 1388  توسط : sheri yekta.    نظرات() .

buy cialis online
سه شنبه 10 مهر 1397 02:53 ق.ظ

Thanks a lot, Good information!
effetti del cialis canadian drugs generic cialis cialis 5 mg buy cialis preise schweiz effetti del cialis we use it cialis online store cialis e hiv cialis et insomni we like it cialis soft gel cialis 100mg suppliers
buy cialis delhi
یکشنبه 8 مهر 1397 12:34 ق.ظ

Great content. With thanks.
cialis generico milano cialis bula cialis generique 5 mg cialis tadalafil the best choice cialis woman cialis for sale south africa generic cialis with dapoxetine prices on cialis 10 mg cialis side effects dangers cialis prezzo di mercato
cialisky.com
شنبه 7 مهر 1397 09:13 ب.ظ

Incredible all kinds of fantastic material.
cialis 5mg billiger low dose cialis blood pressure sialis cialis 05 il cialis quanto costa when will generic cialis be available cialis baratos compran uk side effects of cialis cialis pas cher paris india cialis 100mg cost
canadian pharmacies online
شنبه 31 شهریور 1397 03:43 ب.ظ

You reported this fantastically!
canada online pharmacies legitimate canada medication cost pharmacy canada 24 canadian pharmacy no prescription canada medications cheap canadian pharmacies online prescriptions online pharmacy drugstore online canada canada online pharmacy most reliable canadian online pharmacies
viagraessale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:28 ب.ظ

Good tips. Kudos!
200 cialis coupon cialis billig acheter cialis kamagra generic cialis 20mg uk does cialis cause gout canadian discount cialis fast cialis online free cialis discount cialis prices on cialis 10 mg
http://cialisvonline.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 02:17 ب.ظ

You revealed this very well.
cialis 20 mg best price viagra or cialis cialis reviews cialis side effects dangers cialis 50 mg soft tab cialis 5 mg effetti collateral cialis lowest price cialis generika safe site to buy cialis online how to buy cialis online usa
buycialisky.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:09 ق.ظ

Good material, Thank you.
sildenafil online uk get a prescription for viagra online buy viagra generic no prescription viagra online buy viagra cheaply viagra uk buy where to buy viagra for women how to buy real viagra online buy viagra paypal buy viagra without prescription
Buy cialis online
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:35 ب.ظ

You reported it superbly.
look here cialis cheap canada no prescription cialis cheap enter site 20 mg cialis cost we choice free trial of cialis legalidad de comprar cialis only best offers cialis use comprar cialis navarr how do cialis pills work cialis rezeptfrei sterreich tadalafil generic
cialisvu.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:04 ق.ظ

You actually reported this terrifically!
compare prices cialis uk cialis prices in england cialis australia org cialis 5 mg schweiz cialis generic availability cialis alternative cialis australian price click now buy cialis brand cialis kaufen wo achat cialis en suisse
cialisda.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:09 ب.ظ

Kudos! I value it.
import cialis cialis en 24 hora cialis for sale south africa order generic cialis online where cheapest cialis cialis generico milano cialis coupon cialis generico in farmacia generic cialis in vietnam price cialis wal mart pharmacy
viabiovit.com/generic-viagra-sildenafil.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:56 ق.ظ

Awesome forum posts. Thanks a lot.
buy viagra online from canada uk cheap viagra where to buy generic viagra online buy viagra india viagra for sale online buy viagra thailand generic pharmacy online where to buy real viagra best place to buy viagra cheap viagra online usa
http://cialisvi.com/
یکشنبه 21 مرداد 1397 10:19 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
cialis 20 mg cuanto cuesta cialis yaho achat cialis en itali look here cialis cheap canada interactions for cialis cialis online napol cialis 20 mg cut in half cialis 30 day sample cialis en mexico precio cialis super acti
Generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:05 ق.ظ

Helpful knowledge. Regards!
cialis price thailand enter site very cheap cialis canada discount drugs cialis generic cialis 20mg uk cialis online buy cialis online we like it cialis price cialis pills cialis kaufen bankberweisung price cialis best
позики на карту
شنبه 22 اردیبهشت 1397 08:17 ق.ظ
где взять кредит на карту без отказа
микрозайм на карту без отказа украина
онлайн кредит на карту с плохой кредитной
кредит онлайн на карту без
инн
срочно займ онлайн
займ круглосуточно без отказа
кредит онлайн 24 часа
Cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 03:29 ق.ظ

Wonderful forum posts. Thanks.
we like it safe cheap cialis import cialis are there generic cialis cialis 30 day sample viagra or cialis achat cialis en europe click here cialis daily uk the best site cialis tablets generic cialis in vietnam generic cialis review uk
Cialis canada
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:42 ب.ظ

You said it very well..
cialis cost cialis efficacit pastillas cialis y alcoho canadian cialis cialis 10 doctissimo side effects of cialis cialis qualitat cialis pills in singapore achat cialis en suisse india cialis 100mg cost
Viagra great britain
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:17 ق.ظ

Thanks. I value this.
buy viagra overnight shipping can i buy viagra without prescription buy viagra online order how to get viagra cheap buy viagra overnight viagra for cheap prices sildenafil viagra buy real viagra online cheap can you buy viagra without prescription get viagra
Buy cialis
جمعه 17 فروردین 1397 07:00 ب.ظ

Really a lot of awesome facts.
cialis online enter site very cheap cialis prices on cialis 10 mg 40 mg cialis what if i take cialis kaufen bankberweisung cialis billig cialis lilly tadalafi cialis generico lilly best generic drugs cialis acquisto online cialis
Buy generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 03:17 ب.ظ

You actually said that really well.
try it no rx cialis venta de cialis canada cialis 100mg suppliers cialis rezeptfrei purchase once a day cialis acheter cialis meilleur pri cialis professional yohimbe cialis online nederland cialis name brand cheap cialis uk
Cialismek
یکشنبه 27 اسفند 1396 10:03 ب.ظ

You said it very well.!
cialis en mexico precio tadalafil 10 mg tadalafil 5mg acheter cialis kamagra precios de cialis generico cialis generico online buy cialis online acheter cialis meilleur pri il cialis quanto costa cialis prezzo al pubblico
Foot Complaints
شنبه 14 مرداد 1396 11:01 ب.ظ
I've learn a few just right stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting.
I wonder how a lot attempt you set to make this sort of fantastic informative website.
http://gerryMalmgren.jimdo.com/2015/06/23/hammer-toe-causes-and-cures
جمعه 6 مرداد 1396 09:22 ب.ظ
I simply couldn't leave your site prior to suggesting that
I extremely loved the standard information an individual supply on your visitors?

Is gonna be again regularly in order to inspect new posts
Marty
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:16 ق.ظ
I do believe all of the concepts you have offered for your post.
They're really convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are too quick for novices.
May just you please lengthen them a bit from next time?

Thank you for the post.
BHW
پنجشنبه 31 فروردین 1396 06:41 ق.ظ
Greetings! Very helpful advice within this post! It is the little changes that produce
the most significant changes. Many thanks for sharing!
مدیریت اجرایی
چهارشنبه 5 مهر 1391 11:25 ق.ظ
دوستان گلم سلام.من یک دست کتاب های برتر.سرفصل های کامل و جامع، تست.نکته.خلاصه برداری.تست های جامع.و ... مربوط به مدیریت اجرایی دارم.که امسال خودم کارشناسی ارشد قبول شدم.(روزانه)
اگر کسی نیاز داشت با من تماس بگیره
09376590070
قیمت توافقی.قیمت توافقی
شهره جوادی
شنبه 28 فروردین 1389 03:04 ب.ظ
من امسال می خوام شروع كنم برای ارشد MBA بخونم. می‌خواستم بدونم علم و صنعت این رشته رو نداره؟ و از طرفی هزینه دوره شبانه دانشگاه تهران یا علم و صنعت چقدر می‌شه؟
فرید نوری
یکشنبه 16 اسفند 1388 01:31 ب.ظ
با سلام.
من در دانشگاه پیام نور تهران واحد كرج رشته MBA در مقطع كارشناسی ارشد میخونم.
لطفا نام دانشگاه را در لیست وارد نمایید
با تشكر
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر